ศูนย์การค้าเดอะวอร์ค ราชพฤกษ์  (ใกล้วงเวียน ราชพฤกษ์)

ห้อง EL03 ชั่น.1 Digital Zone
เลขที่ 189 ต.ขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ติดต่อ : 099-3036060